Velvet Connect draagt bij aan ING Bank rapport over sociale media

2010 November 12
by velvet

Een paar weken geleden werd ik door ING Bank in Amsterdam uitgenodigd om te komen praten over mijn ervaringen met sociale media. Ik gebruik sociale media als Twitter, facebook en Stumble Upon op een dagelijks basis om verschillende redenen, voornamelijk om mijn blogs te promoten (brand- en traffic-building) en om te netwerken (contacten leggen/onderhouden en klantenwerving).

Het resultaat van mijn gesprek bij de ING is te vinden in dit rapport: ING – Zakelijke Dienstverleners Scoren Met Sociale Media.

Velvet Connect biedt advies en masterclasses in sociale media – van ‘Networking op Twitter’ tot ‘Blogging als Etalage van Expertise’ – aan zowel het bedrijfsleven als individuĂ«le personen (bijvoorbeeld ZZP’ers). Wilt u nog meer weten, stuur mij een email. Volg @velvetconnect op Twitter.

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS

Get Adobe Flash player